Trong toán học sơ cấp bảy hằng đẳng thức đáng nhớ là những đẳng thức cơ bản nhất mà mỗi người học

P2O5 H2O H3PO4 4. 2Fe O 2 Fe 2 O 3 In step 2 we balanced the number of Fe atoms by